MOTÝLIK

súkromné detské centrum Pruské

Späť

STAROSTLIVOSŤ o dieťa

v našom súkromnom detskom centre je starostlivosť na prvom mieste.

Starostlivosť zahŕňa

  • Neustály dohľad a starostlivosť o dieťa od prevzatia až po odovzdanie rodičovi.
  • Kŕmenie dieťaťa, zabezpečovanie pitného režimu. ( s tým spojená bezpečnosť a hygiena, pripútanie do jedálenskej stoličky, ponúkanie tekutín počas dňa)
  • Prebaľovanie - s tým spojené zabezpečenie plienok, toaletných a hygienických potrieb pre dieťa. ( s tým spojená hygiena, kúpanie vo vaničke, používanie hygienických potrieb)
  • Umývanie rúk pred každým jedlom, resp. vždy keď je to potrebné, s cieľom pestovania návyku pravidelného umývania rúk a pestovania zdravého životného štýlu.
  • Hravé aktivity adekvátne vekovým a individuálnym osobitostiam dieťaťa s cieľom jeho rozvíjania a progresu. ( s tým spojené pravidelné cvičenie 1-2 krát denne, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu minimálne jeden krát denne, s výnimkou daždivého počasia, nepriaznivého počasia, veterna a mínusových teplôt.
  • Rozvoj sebaobslužných zručností dieťaťa – pestovanie návykov spolupracovať pri manipulácii s odevom a obuvou (obliekanie, vyzliekanie)
  • Rozvoj myslenia, vnímania, pamäti, citov, slovnej zásoby hravými formami primeranými k veku dieťaťa. ( čítanie kníh, rozprávok, riekaniek a pesničiek, komunikácia s dieťaťom primeraná veku )

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info