MOTÝLIK

súkromné detské centrum Pruské

www.motylikpruske.sk

       Milí rodičia, vitajte na stránke venovanej nášmu centru. Naše zariadenie ponúka opatrovateľské služby pre deti

od 6 mesiacov do 3+ rokov v zrekonštruovaných priestoroch, kde nájdete  moderné, tvorivé prostredie,

s profesionálnou starostlivosťou a osobným prístupom.

      Obdobie detstva je pre človeka najdôležitejšie. Dieťatko vníma všetko okolo seba - dobré aj zlé, čo môže mať

dopad na jeho budúcnosť. Preto je dôležité dopriať mu správnu výchovu a čas,

ktorý sa nám v konečnom dôsledku vráti.

Počas pobytu dieťaťa u nás sa snažíme zachovať rodinnú atmosféru, vštepujeme deťom zásady slušného správania,

rodinné hodnoty a lásku k prírode. Okrem kŕmenia, prebaľovania, hrania učíme najmenšie batoľatá k samostatnosti –

hygienickým a stravovacím návykom, podnecujeme prvé krôčiky, samostatné obliekanie...

     Deti od 1.veku života vedieme k socializácii, pomáhame im prekonávať bariéry a jednoduchšie začleňovanie sa

do kolektívu. Rozvíjanie motoriky, hudobných a pohybových schopností, podnecovanie fantázie a tvorivosti formou

hry a napodobňovania je samozrejmosťou. Učíme deti prvé slová, ale aj správne vyslovovať a artikulovať.

Všetky činnosti a aktivity v našom centre sú prispôsobené vekovým požiadavkám.

 

     Sme pripravení stať sa pre vaše deti obľúbeným miestom, kam sa budú každodenne tešiť a denne sa oboznamovať

s množstvom podnetov a inšpirácií.

 

    U nás je možné uplatniť si príspevok na ÚPSVaR. Výška rodičovského príspevku v roku 2020 je:
a) 270 eur mesačne,
b) 370 eur mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

 

 

Ochrana osobných údajov "GDPR"

Vážení klienti,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že SÚKROMNÉ DETSKÉ CENTRUM MOTÝLIK, spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej "GDPR"/.
Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré SÚKROMNÉ DETSKÉ CENTRUM MOTÝLIK zhromažďuje, zhromažďuje výlučne pre odôvodnené účely a len na obmedzenú dobu. Tieto údaje sú chránené maximálne možnou mierou zabezpečenia.

kolektív SDC Motýlik

 

SME TU PRE VÁS

Telefonický kontakt:

0905 264 007
*
Otváracie hodiny:
PONDELOK - PIATOK
6:45 - 16:00

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info